March 12, 2013 Soccer Sharyland vs Edinburg - ProgressTimes