September 4, 2015 - Football - Sharyland v Laredo United _dy - ProgressTimes